انیمه سینمایی Deemo The Movie که ساخته شده از روی مانگا کوتاهی با همین نام است داستانش در مورد دختریه که داخل یه شب آز آسمان به زمین می افتد و حافظه خود را از دست می دهد تنها چیزی که به خاطر می آورد این است که او یک پیانیست حرفه ای است و با پیانو زدن و کمک دوستان جدیدش به دنبال هویت و حافظه اش میگرده این انیمه هم در سال ۲۰۲۱ پخش خواهد شد به احتمال قوی فصل پاییز