انیمه Laid-Back Camp که تاکنون یک فصل سریال و یک سینمایی داشته اکنون ساخت فصل دومش تایید شده داستان این انیمه

(رین دوست داره تنها بره پیش دریاچه ای که توی کوه فوجیه و منظره زیبایی داره کمپ بزنه. نادشیکو دوست داره تنهایی به جاهایی بره که از اونجا بتونه کوه فوجی رو ببینه. بعد از این که همو میبینن، رین و نادشیکو با هم کمپ میزنن و رامن میخورن و از منظره لذت میبرن.) است

فصل اول در سال ۲۰۱۸ در ۱۲ قسمت منتشر شد.فصل دوم این عنوان در ژانویه ۲۰۲۱ پخش خواهد شد.