انیمه Moriarty the Patriot که نیم فصل اولش درحال پخش می‌باشد اکنون تاریخ پخش نیم فصل دوم آن مشخص شده

داستان این سری ( در اواخر قرن نوزدهم، امپراتوری بریتانیا به قدرتی جهانی تبدیل شده بود. به سبب طبقه بندی سختگیرانه اجتماعی، شهروندان معمولی احتمال کمی دارن که با موفقیت به جایگاه های بالا دست یابند، جایی که اشرافیت نفرت‌انگیز بر همه چیز حاکم است. ویلیام جیمز موریاتی دومین پسر خاندان موریاتی، پروفسور ریاضی جوانی است که از بچگی هوش و استعداد خوبی رو از خود به نمایش گذاشته است. او به همراه برادرانش آلبرت و لوییس، زندگی اشرافی معمولی دارد. ویلیام خارج از مدرسه به عنوان یک مشاور خصوصی که مایل به حل مشکات افراد هست به خوبی شناخته شده است. اگرچه …)

این داستانش به گونه ای اسپین آف شرلوک هلمز حساب میشه فکر کنم

نیم فصل دومش در تاریخ آپریل سال ۲۰۲۱ پخش خواهد شد.