ابر مانگا Attack on Titan که واقعا یکی از سلاطین مانگا و انیمه است تاکنون نیوسندهو چند جای دیگر خبر هایی درباره این مانگا منتشر کردند

خلاصه داستان این است که قرن‌ها پیش انسان‌ها توسط غول‌هایی به نام تایتان تا مرز نابودی پیش می‌روند. انسان‌های باقی‌مانده برای حفاظت از جان خود دیوارهای بلندی می‌سازند و به مدت ۱۰۰ سال درون این دیوارها در امنیت کامل به سر می‌برند تا زمانی که یک غول عظیم‌الجثه پدیدار می‌شود و دیوار را خراب می‌کند.

این مانگا که چند وقت پیش خبر هایی درباره فصل ۴ و پایانی انیمه منتشر کردیم که میتوانید بخونین اکنون نیوسنده این اثر خبر داد فقط کمتر از ۲ مانگا تا پایان مانده وهمچنین تیم مجله (Bessatsu Shōnen) خبر داد بعد از پایان این مجموعه یک نسخه تمام رنگی از کل چپتر ها منتشر میکند