درباره خودتان

توضیح کوتاهی در مورد خودتان بنویسید

زندگی مانگایی این بخش هر 24 ساعت بروز می شود
عمر : ۶.۲ روز
میانگین امتیازات شما : ۴.۴
فعالیت ها این بخش هر 24 ساعت بروز می شود
کل فعالیت ۱۳۳
سنگ روح 💎 ۸,۰۳۱
  • ترجمه ۱۳۳
  • ادیت ۰
  • کلین ۰
  • زیرنویس ۰
  • انتشار مطلب ۰
  • نظرات ۱۱
امضای کاربری

امضای این کاربر در دست بررسی می باشد و بعد از تایید به نمایش در می آید

wifu های کاربر بابت خرید هر wifu شما باید ۱۰,۰۰۰ سنگ روح داشته باشید

این کاربر هیچ wifu برای خود انتخاب نکرده است