مزایای تیم کرونکو

Kuroneko Team Benefits

عضویت در تیم کرونکو علاوه بر درآمد ماهانه شما به آرشیو بالای 100 هزار چپتر به صورت رایگان دست پیدا می کنید توجه داشته باشید این درآمد همیشگی هست و آرشیو کارهای شما در سایت همیشه در معرض فروش می باشد و هر چه فعالیت شما بیشتر باشد درآمد شما با توجه به فعالیت شما بیشتر می شود پس همین الان بشتابید و برای عضو در تیم درخواست خود را ارسال کنید

عضویت در تیم

Join the team

 • تیم ترجمه مانگا

  • مزایا : درآمد , دسترسی رایگان به آرشیو
  • تخصص : تسلط در حد متوسط به زبان انگلیسی
  غیر فعال
 • تیم ادیت مانگا

  • مزایا : درآمد , دسترسی رایگان به آرشیو
  • تخصص : تسلط در حد متوسط به فتوشاپ
  غیر فعال
 • تیم کلین مانگا

  • مزایا : درآمد , دسترسی رایگان به آرشیو
  • تخصص : تسلط در حد متوسط به فتوشاپ
  غیر فعال
 • تیم ترجمه زیرنویس

  • مزایا : درآمد , دسترسی رایگان به آرشیو
  • تخصص : تسلط در حد متوسط به زبان انگلیسی
  غیر فعال
 • تیم ترجمه ناول

  • مزایا : درآمد , دسترسی رایگان به آرشیو
  • تخصص : تسلط در حد متوسط به زبان انگلیسی
  غیر فعال
 • تیم ویراستار ناول

  • مزایا : درآمد , دسترسی رایگان به آرشیو
  • تخصص : تسلط در حد متوسط به نگارش فارسی
  غیر فعال